SPD Real Trading/Map http://www.spd2map.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ


สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่ง เพราะมีธรรมชาติอันสวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง และมีพื้นที่ป่าดิบชื้นบนบกที่อุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย สายน้ำมากมาย และสัตว์ป่านานาชนิด

สุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบครบครัน มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเป็นที่ตั้งของสนามบินถึง 2 แห่ง ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,056,875 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลายตั้งแต่เกาะขนาดต่างๆ ในทะเลอ่าวไทย ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำไชยา มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 156 กิโลเมตร

สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีชนพื้นเมืองเป็นพวกเซมังและชาวมลายูดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอน และจากการค้นพบร่องรอยของอารยธรรมศรีวิชัยในเขตอำเภอไชยา และพบร่องรอยของเมืองเก่าอีกหลายแห่งบริเวณรอบอ่าวบ้านดอน เช่น เมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองท่าทอง เมืองพุนพิน และเมืองเวียงสระ จึงสันนิฐานว่าเมืองไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต

เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลง เมืองในแถบนี้ได้แยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ตรงกับช่วงเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยทางเหนือกำลังเจริญรุ่งเรือง และได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้ไปถึงแหลมมลายู เมืองไชยาจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมา

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมืองนครศรีธรรมราชอ่อนแอลง ในขณะที่บ้านดอนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยพระราชทานนามเมืองใหม่ว่า “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกาญจนดิษฐ์ (บ้านดอน) เมืองคีรีรัฐนิคม และเมืองไชยา เข้าเป็น “อำเภอเมืองไชยา” 

ต่อมาได้มีการกำหนดให้เรียกอำเภออันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดว่า “อำเภอเมือง” บ้านดอนซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในขณะนั้น จึงเปลี่ยนเป็น “อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี” แปลว่าเมืองแห่งคนดี ตามชื่อจังหวัดที่ได้รับพระราชทาน ส่วนอำเภอเมืองไชยาก็ถูกตัดคำว่า “เมือง” ออกเหลือเพียง “อำเภอไชยา” เป็นอำเภอหนึ่งของสุราษฎร์ธานีมาจนทุกวันนี้

ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดีHotel, Resort

โรงแรม/รีสอร์ท

 

โรงแรมราชธานี

Rajtani Hotel


Tel : 077-272584-5  

Restaurant

ร้านอาหาร

 

ส้มตำยกครก มุมสบาย

Somtamyokcrok MoomsabaiMobile : 083-6408638


Electric Center

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

บริษัท สิริสิน เทรดดิ้ง จำกัด

Sirisin Trading Co,.Ltd.

 สี่แยกแสงเพชร      Tel : 077-288888

 แผนกขายส่ง         Tel : 077-289999

 ฝ่ายขายโครงการ  Tel : 077-272923

 True Move Shop Tel : 077-216555

 สาขาสมุย            Tel : 077-430800

 สาขาโลตัส          Tel : 077-221865

 สาขาบิ๊กซี           Tel : 077-225220

  ศูนย์บริการ           Tel : 077-289988

 

Electrical Equipment Center

 จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

แสงทักษิณวิศวกรรม

Saengthaksin Engineering

Tel : 077-285981-3

Fax : 077-287571

แสงทักษิณไลท์ติ้ง

Saengthaksin Lighting

Tel : 077-288794-7

Fax : 077-288793


Bicycle Shop

จำหน่ายจักรยาน

 

 

เรซซิ่งเวิลด์ ไบซิเคิ่ล ช็อป

Racing World Bicycle ShopTel : 077-212656-7

Fax : 077-212661


Furniture

เฟอร์นิเจอร์

 
ท็อปเฟอร์นิเจอร์

Top Furniture

Tle : 077-281555

 

บิ๊กเสี่ยเฟอร์นิเจอร์

Big Sia Furniture

Tle : 077-225333


 

ช้างเฟอร์นิเจอร์

Chang Furniture

Tle : 077-221685

 โมเดอร์นฟอร์ม

 Modernform

Tle : 077-221685

 

Manora Furnitureมโนราห์เฟอร์นิเจอร์
 Manora Furniture

Tle : 077-272833

บ.ข.ส. เฟอร์นิเจอร์

 

Bor Khor Sor

Tle : 077-201077

 

Beauty Salon Equipment

จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย

 

สาลิกาบิวตี้สุราษฎร์ธานี

Salika Beauty Surat Thani
 

Tel : 077-273559

Fax : 077-212661


สาลิกาบิวตี้สี่แยกอนามัย

Salika Health Intersection

Mobile : 088 - 7662699


Beauty School

โรงเรียนเสริมสวย

 

โรงเรียนสาลิกาแฟชั่น

Salika Fashion School

  Tel : 077-212301

Big Size Fashion

เสื้อผ้าแฟชั่นไซส์ใหญ่

 

นางฟ้าหมูอ้วน

Nang Fha Moo Aoun

 


Tel : 077-284677

Mobile : 081-9564119

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Online: 1 Visits: 146,332 Today: 3 PageView/Month: 356